Dieren

dogGenetisch onderzoek met behulp van moderne DNA-technieken kan vrijwel voor ieder dier worden uitgevoerd. Slechts een kleine hoeveelheid materiaal van het dier is reeds toereikend, bijvoorbeeld enkele druppels bloed of enkele uitgetrokken haren. DNA-analyse is een snel proces waarbij binnen enkele dagen tot enkele weken resultaat kan worden behaald, afhankelijk van de aard van de gewenste informatie. De eigenschappen van DNA, uniek en stabiel, maken de resultaten van DNA-analyses zeer betrouwbaar.

Gendika voert al ruim 20 jaar DNA-analyses uit bij diverse diersoorten. Hieronder vallen (landbouw)huisdieren, bijvoorbeeld honden, katten, cavia’s en ezels en de meer exotische soorten zoals dolfijnen, gorilla’s en aardvarkens.

Ook voor ecologisch onderzoek kunnen DNA-analyses worden uitgevoerd, aan de hand van gemakkelijk te verzamelen monsters zoals uitwerpselen, haren of braakballen. Populatieschatting, geslachtsbepaling, dieetanalyse en analyse van ziekteverwekkers behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan bepaald worden van welke diersoort uitwerpselen afkomstig zijn. Het DNA van bijvoorbeeld marterachtigen, vossen, reeën, vleermuizen en uilen kan onderzocht worden.

Verwantschapsonderzoek

Het erfelijk materiaal (DNA) vormt de genetische code van ieder levend organisme. Ieder individu bezit zijn eigen genetische code, met uitzondering van identieke tweelingen. Deze genetische code blijft gedurende het hele bestaan van het dier constant. Door het DNA te analyseren kan het genetische patroon, het zogenaamde genotype, van een dier in kaart worden gebracht. Dit genotype kan worden gebruikt om het dier te identificeren. DNA-genotypering kent verschillende toepassingen, hieronder volgen enkele voorbeelden.

  • Afstammingscontrole: Het DNA-genotype van een nakomeling is te verklaren uit het DNA-genotype van beide ouders, omdat een nakomeling altijd 50% van zijn erfelijk materiaal van de vader krijgt en 50% van de moeder. Dit gegeven kan worden toegepast bij afstammingscontroles. Door het DNA-genotype van een nakomeling te vergelijken met het DNA-genotype van de vermoedelijke ouders, kan het ouderschap van de vermoedelijke ouders worden vastgesteld of uitgesloten.
  • DNA paspoort: Wanneer het genotype van een individueel dier in kaart is gebracht kan dat vervolgens fungeren als een soort paspoort. Aan de hand van dit “paspoort” kan het dier altijd worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld na diefstal kan dit erg belangrijk zijn.
  • Genetische variatie: Door onderlinge vergelijking van de DNA-genotypes van individuen uit een populatie dieren kan inzicht worden verkregen in de genetische diversiteit binnen de populatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld de strategie beïnvloeden bij fokprogramma’s van bedreigde diersoorten.

Aanvraag verwantschapsonderzoek / DNA-genotypering:

mestmateriaal-TessaHet laboratorium van Gendika heeft inmiddels ruime ervaring met DNA-genotypering van diverse diersoorten, zoals dolfijnen, ezels, katten en honden. Wanneer u voor uw dieren een verwantschapsonderzoek wilt laten uitvoeren is het raadzaam om eerst contact op te nemen met Gendika BV, zodat we voor u kunnen uitzoeken of DNA-genotypering van uw diersoort mogelijk is.

Het DNA-genotype van uw dier(en) kan vervolgens in kaart worden gebracht aan de hand van enkele uitgetrokken haren, een swabmonster of een bloedmonster van het dier.
Materialen voor monstername worden door Gendika gratis toegestuurd en kunnen besteld worden via de webshop, of telefonisch worden aangevraagd, via telefoonnr. 0598-619343.

 

Overige dierlijke analyses

Geslachtsbepaling:

Van zoogdieren zonder duidelijke uiterlijke geslachtskenmerken (bijvoorbeeld aardvarkens, miereneters en bevers) kan het geslacht worden vastgesteld door middel van een DNA analyse.

Opsporen erfelijke eigenschappen:

Door middel  van DNA onderzoek kunnen gewenste en ongewenste (bijv. ziektes) erfelijke eigenschappen van een dier in een zeer vroeg stadium worden aangetoond. Inmiddels is van veel erfelijke eigenschappen de genetische basis bekend. Wanneer u geïnteresseerd bent in genetische analyses bij uw dieren nodigen wij u uit om contact op te nemen met het laboratorium van Gendika, via 0598-619343 of info@gendika.com, zodat we u kunnen informeren over de mogelijkheden bij uw diersoort.