DNA-ONDERZOEK BIJ DUIVEN

pigeonOnze DNA-analyses in duiven en vogels zijn al ruim 20 jaar een begrip bij vogelhouders in binnen- en buitenland, waaronder dierentuinen, professionele vogelhouders, vogelkwekerijen en vele particulieren. We zijn een kleine organisatie met hoog opgeleide medewerkers. Een goede, snelle service en een plezierig contact met onze klanten staan hoog in ons vaandel.

Verwantschapsonderzoek

Het erfelijk materiaal (DNA) vormt de genetische code van elk levend organisme, dus ook van duiven. Ieder individu bezit zijn eigen genetische code (met uitzondering van identieke tweelingen). Deze genetische code blijft gedurende het hele leven van de duif constant. Door het DNA te analyseren kan het genetische patroon, het zogenaamde DNA-profiel, van een duif in kaart worden gebracht. Dit DNA-profiel kan niet alleen worden gebruikt om de duif te identificeren, maar kan ook worden toegepast in afstammingsonderzoek.

  • Ouderschapsanalyse: Het DNA-profiel van een nakomeling is te verklaren uit de DNA-profielen van beide ouders, omdat een nakomeling altijd 50% van zijn erfelijk materiaal van de vader krijgt en 50% van de moeder. Dit gegeven kan worden toegepast bij afstammingsonderzoek. Door het DNA-profiel van een nakomeling te vergelijken met de DNA-profielen van de vermoedelijke ouders, kan het ouderschap van de vermoedelijke ouders worden bevestigd of uitgesloten.
  • Identificatie: Wanneer het DNA-profiel van een duif in kaart is gebracht kan dat vervolgens dienen als een soort paspoort voor de duif. Aan de hand van dit “paspoort” kan de duif worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld na diefstal kan dit erg belangrijk zijn.

Geslachtsbepaling

Bij een groot aantal duivensoorten zijn er geen duidelijke uiterlijke geslachtsgebonden kenmerken, waardoor het geslacht van een individuele duif niet meteen duidelijk is. Een DNA-analyse aan de hand van uitgetrokken veren is in een dergelijk geval een hele snelle en eenvoudige methode om het geslacht van de duif te weten te komen. Met een uiterst gevoelige en zeer betrouwbare techniek kan het specifieke stukje DNA op de geslachtschromosomen van duiven worden aangetoond waarin mannelijke (ZZ) en vrouwelijke (ZW) duiven van elkaar verschillen.

DNA-onderzoek

Aanvraag van DNA-onderzoek

Voor DNA-onderzoek bij uw duiven hebben we ongeveer 8 uitgetrokken borstveren per duif nodig of enkele druppels bloed. De gecodeerde zakjes voor de verzending van veren of buisjes voor de verzending van bloed worden door Gendika B.V. gratis toegestuurd en kunnen telefonisch worden aangevraagd via +31 (0)598 619343, of via de webshop. De veren of het bloed moeten bij voorkeur onder toezicht van een dierenarts of notaris worden afgenomen bij de duiven, met name voor een DNA-profiel.

Resultaat DNA-onderzoek

Als resultaat van een ouderschapsanalyse of geslachtsbepaling ontvangt u een geplastificeerd certificaat met hierop de uitslag van het DNA-onderzoek. U ontvangt daarnaast een rapport over het DNA-onderzoek. De DNA-profielen van uw duiven worden opgeslagen in onze databank en kunnen gebruikt worden bij toekomstige ouderschapsanalyses van uw duiven. Alleen na uw toestemming mogen de DNA-profielen door anderen worden geraadpleegd.

Kosten DNA-onderzoek

De kosten van het DNA-onderzoek zijn afhankelijk van het aantal duiven en het soort onderzoek.

Detectie van jonge duivenziekte

Jonge duivenziekte is een verschijnsel waarbij jonge duiven ziek worden en binnen een paar dagen kunnen overlijden. Veel voorkomende symptomen zijn algemene symptomen van malaise, zoals het opzetten van de veren en weinig reactief zijn, gecombineerd met (groene) diarree en braken. Jonge duivenziekte is een verzamelnaam voor besmetting  met één of meerdere van drie verschillende virus infecties: herpesvirus, circovirus en adenovirus. Daarnaast kunnen secundaire infecties met bacteriën (zoals E. coli) en schimmels voor problemen zorgen. De virussen kunnen worden overgebracht via veerstof van volwassen duiven die drager zijn.

Gendika test de aanwezigheid van de drie virussen.

Benodigd monstermateriaal

Een bloedmonster (ongeveer een druppel bloed) én een swab (uitstrijkje) van de slijmvliezen zijn nodig om de test voor alle drie de virussen te kunnen uitvoeren. Ook als een test voor één van de virussen individueel wordt aangevraagd zijn zowel een swab als een bloedmonster nodig. Daarnaast is het mogelijk om een weefselmonster in te sturen om de ziektes post-mortaal aan te tonen.

We vragen u om samen met de bloed- en / of swabmonsters een ondertekend opdrachtformulier naar ons toe te sturen. Deze formulieren kunnen via de webshop worden uitgeprint of kunt u aanvragen bij Gendika (0598-619343 of mail naar info@gendika.com). Wij raden uw aan om de monsters in te sturen via een dierenarts.

Resultaten analyses ziekteverwekkers:

  • Wanneer de monsters aankomen op het laboratorium van Gendika, worden ze direct dezelfde dag in behandeling genomen. Na ongeveer drie werkdagen is het resultaat van de analyses bekend.
  • Direct na de voltooiing van de analyses krijgt u van ons per post een rapport met daarin de resultaten van de analyses en per vogel een geplastificeerd certificaat met daarop een overzicht van welk virus of welke combinatie van virussen is aangetroffen. Indien uw e-mail adres bij Gendika bekend is, krijgt u tevens de resultaten per mail.
  • Wanneer uit de resultaten van de analyses blijkt dat er een ziekteverwekker is aangetoond in het bloed / swab van uw vogel, raden we u aan om contact op te nemen met uw dierenarts. Uw dierenarts kan u vervolgens informeren over de te nemen maatregelen.