Overig

Gendika biedt haar klanten DNA-analyses op maat, waarbij de wensen van de klant uiteraard centraal staan. We zijn een kleine organisatie met hoog opgeleide medewerkers. Een goede, snelle service met een hoogwaardige kwaliteit en een plezierig contact met onze klanten staan hoog in ons vaandel.

 

Genetische analyses voor ecologisch onderzoek

Met gemakkelijk te verzamelen DNA monsters kan informatie worden vergaard die anders moeilijk te verkrijgen is, zoals populatiegrootte of dieet. Het DNA van bijvoorbeeld marters, vossen, reeën, vleermuizen en uilen kan onderzocht worden.

Populatieschatting

Met behulp van verzameld DNA is het mogelijk om een schatting te maken van de populatiegrootte van de onderzoeksoort.

Soortdetectie

Met behulp van DNA onderzoek kan worden bepaald of in een monster het DNA van een bepaalde soort aanwezig is. Zo kan van bijvoorbeeld uitwerpselen of haren bepaald worden van welke soort deze afkomstig zijn.

Dieetanalyse

Met behulp van uitwerpselen of braakballen kan worden bepaald welke prooisoorten in het dieet van de onderzoeksoort  voorkomen.

Geslachtsbepaling   

Bij zoogdieren en vogels is het mogelijk om het geslacht vast te stellen op basis van het DNA.

Analyse van ziekteverwekkers

Op basis van uitwerpselen is het mogelijk om vast te stellen welke ziekteverwekkers een dier bij zich draagt.

Andere onderzoeksvragen

Als u een andere onderzoeksvraag heeft zoeken de onderzoekers van Gendika graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Bronnen van DNA

Er zijn mogelijkheden voor het verzamelen van DNA monsters waarbij het niet nodig is om het onderzoekdier te vangen. Afhankelijk  van de soort kunnen uitwerpselen, haren, veren, watermonsters of braakballen worden verzameld.

Het aanvragen van een analyse

Of een DNA-test mogelijk is, is afhankelijk van de beschikbare achtergrondkennis van uw diersoort. Als u een DNA-test wilt laten uitvoeren bij uw dieren verzoeken wij u om telefonisch (via 0598 619343) of via de email (info@gendika.com) contact op te nemen met Gendika. Onze medewerkers kunnen u dan informeren over de mogelijkheden voor DNA-onderzoek in uw diersoort. Tevens verstrekt Gendika gratis gecodeerde monsterzakjes voor het verzamelen van veren/haren en buisjes voor het nemen van een bloedmonster. Monstermateriaal kan ook worden aangevraagd via de webshop.

Planten

Bij veredeling van planten wordt van oudsher gebruik gemaakt van genetische principes om de kwaliteit en de opbrengst van gewassen te verbeteren. Met moderne DNA-technieken kan de genetische basis van de kenmerken van een plant worden onderzocht. Door toepassing van genetisch onderzoek kan een betrouwbaarder selectieproduct worden verkregen in een vroeg stadium van de ontwikkeling van de plant.

Voordelen van genetisch onderzoek:

 • Planten kunnen in een zeer vroeg stadium (zaad of kiemplant) op gewenste kenmerken worden geselecteerd.
 • Selectie op één enkel kenmerk is mogelijk, overige kenmerken gaan hierbij
niet verloren.
 • Betrouwbare selectie door uitsluiten van invloeden van omgevingsfactoren.

Voorbeelden DNA-onderzoek in planten

 • Merker ontwikkeling: DNA-merkers kunnen worden opgespoord, waarmee vervolgens gewenste of ongewenste eigenschappen kunnen worden aangetoond in de genetische informatie van individuele zaden of planten.
 • Merker-screening: Grote aantallen zaden of planten kunnen worden gescreend op de aan- of afwezigheid van bepaalde genetische eigenschappen waarbij gebruik gemaakt wordt van klantspecifieke- of standaardmerkers.
 • Partij- en productcontrole: Door analyse van genetische overeenkomsten tussen individuen kan de uniformiteit van een partij of product worden gecontroleerd. Mogelijke toepassingen zijn:
  – Detectie van afwijkende individuen in een grote partij
  – Detectie van genetisch gemodificeerd materiaal in een product
  – Identificatie van specifieke rassen

Wanneer u geïnteresseerd bent in genetisch onderzoek aan planten nodigen wij u uit om contact op te nemen met Gendika via telefoonnummer 0598-619343 of via ons e-mail adres info@gendika.com. Graag informeren wij u vervolgens over de specifieke mogelijkheden van genetisch onderzoek aan uw planten.

Micro-organismen

DNA-technieken worden toegepast bij het aantonen en karakteriseren van micro-organismen, zoals bacteriën en virussen. Deze analyses zijn van groot belang bij bijvoorbeeld kwaliteitscontroles en bij detectie van ziekteverwekkers. Daarnaast is het met DNA-technieken mogelijk om complexe microbiële leefgemeenschappen te analyseren.

Mogelijkheden DNA onderzoek micro-organismen


DETECTIE
Met DNA-technieken kan microbieel erfelijk materiaal worden gedetecteerd, waardoor de aanwezigheid van specifieke micro-organismen kan worden vastgesteld.

 • Voorbeelden van toepassingen:
  • Detectie van specifieke micro-organsimen in mengcultures, milieu-monsters of voedingsmiddelen
  • PBFD, Polyoma, Pacheco en Chlamydia detectie in vogels
  • Traceren van besmettingsbronnen van microbiële infecties


IDENTIFICATIE
Aan de hand van de DNA-sequentie van geconserveerde genen kan de identiteit van een micro-organisme worden vastgesteld.

 • Voorbeelden van toepassingen:
  • Taxonomische analyse van nieuwe stammen
  • Bevestiging van microbiële identiteit


ANALYSE VAN MICROBIËLE LEEFGEMEENSCHAPPEN
Met behulp van DNA-technieken is het mogelijk om de microbiële diversiteit binnen een monster te bepalen. Daarnaast kunnen ook tijd- en/of plaats-afhankelijke veranderingen binnen een microbiële leefgemeenschap worden aangetoond (bio-monitoring).